สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 24/04/2018 เลขที่หนังสือ :ศก0332/359

เรื่อง :ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย(คลินิกสุขภาพเกษตรกร)

Note:ภายใน 30 เมษายน 2561 ผ่านระบบออนไลน์

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ