สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 09/07/2018 เลขที่หนังสือ :ศก0332/ว580

เรื่อง :ประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี2562

Note:ส่งข้อมูล ภายใน 10กรกฎาคม2561

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ
23873