สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 08/05/2018 เลขที่หนังสือ :ศก0332/ว381

เรื่อง :แจ้งแผนเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวปี2561

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ