สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 19/04/2018 เลขที่หนังสือ :ศก0332/ว134

เรื่อง :ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

Note:ปฏิบัติวันที่ 26 เมษายน 2561

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ