สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 07/05/2018 เลขที่หนังสือ :ศก ๐๓๓๒/ว๓๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง :ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าวัณโรค ปี ๒๕๖๑

Note:ประชุมวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ
23873