สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 19/04/2018 เลขที่หนังสือ :ศก ๐๓๓๒/ว ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง :ขอเชิญประชุมวางแผนการดำเนินงานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ