สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 03/04/2018 เลขที่หนังสือ :ศก ๐๓๓๒/ว ๒๙๘

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการดูแลวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรง

Note:ปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ