สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 08/05/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ศก ๐๓๓๒/ว๓๙๓

เรื่อง :ขอเชิญอบรมฟื้นฟูนวดไทยสำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

Note:ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุญประภ

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ