สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 24/04/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ศก ๐๓๓๒/ว ๓๔๐

เรื่อง :ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลากรงาน EPI ปี 2561

Note:วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลำดวนท

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ