สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 20/04/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก 0332/ว339

เรื่อง :ขอเชิญประชุมการใช้โปรแกรม CM

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ