สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 14/06/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก 0332/ว 517

เรื่อง :ขอส่งมาตรการเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ