สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 07/06/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก 0332/ว 497

เรื่อง :ส่งคำสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

Note:รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดหนังสือด้วย

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ