สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 17/06/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๕๒๒

เรื่อง :แจ้งกำหนดการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยฯ (รพ.สส.พท.)

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ