สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 11/04/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๓๒๑

เรื่อง :ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

Note:ประชุมที่ สสจ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ