สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 29/05/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๔๕๗

เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับการติดตามเยี่ยม คลินิกผู้สูงอายุ/Palliative care/ระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน JHCIS

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ