สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 10/07/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒/ ว ๕๘๙

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ฯ ปี ๒๕๖๑

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ