รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03326 รพ.สต.ม่วง 1 ฉบับ
03336 รพ.สต.แก 1 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 1 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 1 ฉบับ
23873 รพ.สต. 2 ฉบับ
     

HOME