รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03316 รพ.สต.ตาแท่น 5 ฉบับ
03321 รพ.สต.นากันคม 1 ฉบับ
03323 รพ.สต.คำโปรย 2 ฉบับ
03326 รพ.สต.ม่วง 1 ฉบับ
03331 รพ.สต.ท่าพระ 3 ฉบับ
03336 รพ.สต.แก 3 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 4 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 1 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 1 ฉบับ
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 1 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 1 ฉบับ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 4 ฉบับ
     

HOME