รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03316 รพ.สต.ตาแท่น 5 ฉบับ
03317 รพ.สต.บึงมะลู 4 ฉบับ
03318 รพ.สต.กุดเสลา 1 ฉบับ
03320 รพ.สต.สังเม็ก 1 ฉบับ
03321 รพ.สต.นากันคม 4 ฉบับ
03322 รพ.สต.ละลาย 1 ฉบับ
03323 รพ.สต.คำโปรย 1 ฉบับ
03324 รพ.สต.โคกเจริญ 1 ฉบับ
03326 รพ.สต.ม่วง 1 ฉบับ
03327 รพ.สต.จานใหญ่ 1 ฉบับ
03328 รพ.สต.ศรีอุดม 1 ฉบับ
03329 รพ.สต.นา 1 ฉบับ
03330 รพ.สต.ภูเงิน 1 ฉบับ
03331 รพ.สต.ท่าพระ 1 ฉบับ
03333 รพ.สต.เขวา 1 ฉบับ
03334 รพ.สต.กระแชง 1 ฉบับ
03335 รพ.สต.โนนสำราญ 1 ฉบับ
03336 รพ.สต.แก 1 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 1 ฉบับ
03338 รพ.สต.ภูมิซรอล 1 ฉบับ
03340 รพ.สต.ขนุน 5 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 1 ฉบับ
03342 รพ.สต.หนองหิน 1 ฉบับ
03343 รพ.สต.จำนัน 1 ฉบับ
03344 รพ.สต.เดียงตะวันตก 1 ฉบับ
03345 รพ.สต.โคก 1 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 4 ฉบับ
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 4 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 4 ฉบับ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 5 ฉบับ
23873 รพ.สต. 2 ฉบับ
     

HOME