รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03316 รพ.สต.ตาแท่น 6 ฉบับ
03319 รพ.สต.หนองเดียงน้อย 1 ฉบับ
03324 รพ.สต.โคกเจริญ 2 ฉบับ
03326 รพ.สต.ม่วง 1 ฉบับ
03327 รพ.สต.จานใหญ่ 1 ฉบับ
03331 รพ.สต.ท่าพระ 5 ฉบับ
03335 รพ.สต.โนนสำราญ 1 ฉบับ
03336 รพ.สต.แก 6 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 7 ฉบับ
03339 รพ.สต.ชำเม็ง 1 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 6 ฉบับ
03344 รพ.สต.เดียงตะวันตก 2 ฉบับ
03345 รพ.สต.โคก 1 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 6 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 6 ฉบับ
23873 รพ.สต. 2 ฉบับ
     

HOME