รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03316 รพ.สต.ตาแท่น 2 ฉบับ
03317 รพ.สต.บึงมะลู 1 ฉบับ
03318 รพ.สต.กุดเสลา 2 ฉบับ
03320 รพ.สต.สังเม็ก 2 ฉบับ
03321 รพ.สต.นากันคม 2 ฉบับ
03322 รพ.สต.ละลาย 2 ฉบับ
03323 รพ.สต.คำโปรย 2 ฉบับ
03324 รพ.สต.โคกเจริญ 2 ฉบับ
03326 รพ.สต.ม่วง 2 ฉบับ
03327 รพ.สต.จานใหญ่ 2 ฉบับ
03328 รพ.สต.ศรีอุดม 2 ฉบับ
03329 รพ.สต.นา 3 ฉบับ
03330 รพ.สต.ภูเงิน 2 ฉบับ
03331 รพ.สต.ท่าพระ 3 ฉบับ
03332 รพ.สต.ชำ 2 ฉบับ
03333 รพ.สต.เขวา 1 ฉบับ
03334 รพ.สต.กระแชง 2 ฉบับ
03335 รพ.สต.โนนสำราญ 2 ฉบับ
03336 รพ.สต.แก 2 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 2 ฉบับ
03338 รพ.สต.ภูมิซรอล 2 ฉบับ
03339 รพ.สต.ชำเม็ง 2 ฉบับ
03340 รพ.สต.ขนุน 2 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 2 ฉบับ
03342 รพ.สต.หนองหิน 2 ฉบับ
03343 รพ.สต.จำนัน 2 ฉบับ
03344 รพ.สต.เดียงตะวันตก 2 ฉบับ
03345 รพ.สต.โคก 2 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 2 ฉบับ
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 2 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 2 ฉบับ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 2 ฉบับ
     

HOME