รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03316 รพ.สต.ตาแท่น 6 ฉบับ
03317 รพ.สต.บึงมะลู 1 ฉบับ
03318 รพ.สต.กุดเสลา 6 ฉบับ
03319 รพ.สต.หนองเดียงน้อย 1 ฉบับ
03320 รพ.สต.สังเม็ก 1 ฉบับ
03321 รพ.สต.นากันคม 3 ฉบับ
03322 รพ.สต.ละลาย 1 ฉบับ
03323 รพ.สต.คำโปรย 3 ฉบับ
03324 รพ.สต.โคกเจริญ 1 ฉบับ
03325 รพ.สต.โดนเอาว์ 1 ฉบับ
03326 รพ.สต.ม่วง 5 ฉบับ
03327 รพ.สต.จานใหญ่ 1 ฉบับ
03329 รพ.สต.นา 6 ฉบับ
03331 รพ.สต.ท่าพระ 4 ฉบับ
03333 รพ.สต.เขวา 3 ฉบับ
03334 รพ.สต.กระแชง 1 ฉบับ
03335 รพ.สต.โนนสำราญ 5 ฉบับ
03336 รพ.สต.แก 5 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 6 ฉบับ
03338 รพ.สต.ภูมิซรอล 1 ฉบับ
03340 รพ.สต.ขนุน 1 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 5 ฉบับ
03343 รพ.สต.จำนัน 2 ฉบับ
03345 รพ.สต.โคก 1 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 5 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 1 ฉบับ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 4 ฉบับ
23873 รพ.สต. 2 ฉบับ
     

HOME