รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03317 รพ.สต.บึงมะลู 5 ฉบับ
03320 รพ.สต.สังเม็ก 2 ฉบับ
03323 รพ.สต.คำโปรย 2 ฉบับ
03324 รพ.สต.โคกเจริญ 4 ฉบับ
03335 รพ.สต.โนนสำราญ 2 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 2 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 2 ฉบับ
03344 รพ.สต.เดียงตะวันตก 2 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 2 ฉบับ
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 2 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 2 ฉบับ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 2 ฉบับ
23873 รพ.สต. 3 ฉบับ
     

HOME