USERNAME
PASSWORD
 

สถิติส่งข้อมูลระบาดวิทยา สสอ.กันทรลักษ์

รพ.สต.ที่ส่งระบาดแล้ว สัปดาห์นี้มีดังนี้
ลำดับ วันที่ส่ง รพ.สต. file สถานะ ADMIN รับ
3969 20/09/2019 03319:หนองเดียงน้อย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
3968 20/09/2019 03347:ด่านกลาง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
3967 20/09/2019 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
3966 20/09/2019 03333:เขวา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล