USERNAME
PASSWORD
 

สถิติส่งข้อมูลระบาดวิทยา สสอ.กันทรลักษ์

รพ.สต.ที่ส่งระบาดแล้ว สัปดาห์นี้มีดังนี้
ลำดับ วันที่ส่ง รพ.สต. file สถานะ ADMIN รับ
853 19/06/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
852 19/06/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
851 19/06/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
850 19/06/2018 03329:นา ยังไม่รับข้อมูล
849 19/06/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
848 19/06/2018 03330:ภูเงิน ยังไม่รับข้อมูล
847 19/06/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
846 19/06/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
845 19/06/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
844 19/06/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
843 19/06/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
842 19/06/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
841 19/06/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
840 15/06/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
839 15/06/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
838 15/06/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
837 15/06/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
836 15/06/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
835 15/06/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
834 15/06/2018 03342:หนองหิน ยังไม่รับข้อมูล
833 15/06/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
832 15/06/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
831 15/06/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
830 15/06/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
829 15/06/2018 03328:ศรีอุดม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
828 15/06/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
827 15/06/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
826 15/06/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
825 12/06/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
824 12/06/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
823 12/06/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
822 12/06/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
821 12/06/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
820 12/06/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
819 12/06/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
818 12/06/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
817 12/06/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
816 12/06/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
815 12/06/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
814 12/06/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
813 08/06/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
812 08/06/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
811 08/06/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
810 08/06/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
809 08/06/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
808 08/06/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
807 08/06/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
806 08/06/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
805 08/06/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
804 08/06/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
803 05/06/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
802 05/06/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
801 05/06/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
800 05/06/2018 03324:โคกเจริญ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
799 05/06/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
798 05/06/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
797 05/06/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
796 05/06/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
795 05/06/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
794 05/06/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
793 05/06/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
792 05/06/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
791 05/06/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
790 05/06/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
789 05/06/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
788 01/06/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
787 01/06/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
786 01/06/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
785 01/06/2018 03317:บึงมะลู ยังไม่รับข้อมูล
784 01/06/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
783 01/06/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
782 01/06/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
781 01/06/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
780 01/06/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
779 01/06/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
778 01/06/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
777 01/06/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
776 01/06/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
775 01/06/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
774 01/06/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
773 01/06/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
772 01/06/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
771 29/05/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
770 29/05/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
769 29/05/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
768 29/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
767 29/05/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
766 29/05/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
765 29/05/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
764 29/05/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
763 29/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
762 25/05/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
761 25/05/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
760 25/05/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
759 25/05/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
758 25/05/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
757 25/05/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
756 25/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
755 25/05/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
754 25/05/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
753 25/05/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
752 25/05/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
751 25/05/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
750 22/05/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
749 22/05/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
748 22/05/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
747 22/05/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
746 22/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
745 22/05/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
744 22/05/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
743 22/05/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
742 22/05/2018 03316:ตาแท่น ยังไม่รับข้อมูล
741 22/05/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
740 22/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
739 22/05/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
738 22/05/2018 03342:หนองหิน ยังไม่รับข้อมูล
737 22/05/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
736 22/05/2018 03333:เขวา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
735 22/05/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
734 22/05/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
733 22/05/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
732 22/05/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
731 15/05/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
730 15/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
729 15/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
728 15/05/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
727 15/05/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
726 15/05/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
725 15/05/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
724 15/05/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
723 15/05/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
722 15/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
721 15/05/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
720 11/05/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
719 11/05/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
718 11/05/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
717 11/05/2018 03341:นาขนวน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
716 11/05/2018 03328:ศรีอุดม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
715 11/05/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
714 11/05/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
713 11/05/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
712 11/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
711 11/05/2018 03340:ขนุน F43_03340_20180501161125.zip ยังไม่รับข้อมูล
710 11/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
709 11/05/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
708 11/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
707 11/05/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
706 11/05/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
705 11/05/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
704 11/05/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
703 11/05/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
702 08/05/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
701 08/05/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
700 08/05/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
699 08/05/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
698 08/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
697 08/05/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
696 08/05/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
695 08/05/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
694 08/05/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
693 08/05/2018 03333:เขวา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
692 08/05/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
691 08/05/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
690 08/05/2018 03330:ภูเงิน ยังไม่รับข้อมูล
689 08/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
688 08/05/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
687 08/05/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
686 08/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
685 08/05/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
684 08/05/2018 03342:หนองหิน ยังไม่รับข้อมูล
683 08/05/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
682 08/05/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
681 08/05/2018 03325:โดนเอาว์ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
680 04/05/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
679 04/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
678 04/05/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
677 04/05/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
676 04/05/2018 03325:โดนเอาว์ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
675 04/05/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
674 04/05/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
673 04/05/2018 03338:ภูมิซรอล EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
672 04/05/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
671 04/05/2018 03338:ภูมิซรอล EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
670 04/05/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
669 04/05/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
668 04/05/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
667 04/05/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
666 01/05/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
665 01/05/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
664 01/05/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
663 01/05/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
662 01/05/2018 03324:โคกเจริญ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
661 01/05/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
660 01/05/2018 03338:ภูมิซรอล EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
659 01/05/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
658 01/05/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
657 01/05/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
656 01/05/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
655 01/05/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
654 01/05/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
653 27/04/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
652 27/04/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
651 27/04/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
650 27/04/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
649 27/04/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
648 27/04/2018 03317:บึงมะลู ยังไม่รับข้อมูล
647 27/04/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
646 27/04/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
645 27/04/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
644 27/04/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
643 27/04/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
642 27/04/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
641 27/04/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
640 27/04/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
639 27/04/2018 03325:โดนเอาว์ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
638 27/04/2018 03322:ละลาย F43_03322_20180401202010.zip ยังไม่รับข้อมูล
637 27/04/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
636 24/04/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
635 24/04/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
634 24/04/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
633 24/04/2018 03335:โนนสำราญ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
632 24/04/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
631 24/04/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
630 24/04/2018 13867:ท่าสว่าง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
629 24/04/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
628 24/04/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
627 24/04/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
626 24/04/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
625 24/04/2018 03347:ด่านกลาง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
624 24/04/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
623 24/04/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
622 24/04/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
621 24/04/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
620 24/04/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
619 24/04/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
618 24/04/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
617 24/04/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
616 20/04/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
615 20/04/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
614 20/04/2018 03325:โดนเอาว์ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
613 20/04/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
612 20/04/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
611 20/04/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
610 20/04/2018 03333:เขวา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
609 20/04/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
608 20/04/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
607 20/04/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
606 20/04/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
605 20/04/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
604 20/04/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
603 20/04/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
602 20/04/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
601 17/04/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
600 17/04/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
599 17/04/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
598 17/04/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
597 17/04/2018 03328:ศรีอุดม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
596 17/04/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
595 17/04/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
594 17/04/2018 03329:นา F43_03329_20180417161129.zip ยังไม่รับข้อมูล
593 17/04/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
592 17/04/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
591 17/04/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
590 17/04/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
589 17/04/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
588 17/04/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
587 17/04/2018 03324:โคกเจริญ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
586 17/04/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
585 17/04/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
584 17/04/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
583 13/04/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
582 13/04/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
581 13/04/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
580 13/04/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
579 13/04/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
578 13/04/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
577 13/04/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
576 13/04/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
575 13/04/2018 03343:จำนัน ยังไม่รับข้อมูล
574 13/04/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
573 10/04/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
572 10/04/2018 03334:กระแชง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
571 10/04/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
561 10/04/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
560 10/04/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
559 10/04/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
558 06/04/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
557 06/04/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
556 06/04/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
555 06/04/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
554 06/04/2018 03331:ท่าพระ F43_03331_20180401171313.zip ยังไม่รับข้อมูล
553 06/04/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
552 06/04/2018 03321:นากันคม ยังไม่รับข้อมูล
551 06/04/2018 03328:ศรีอุดม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
550 06/04/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
549 06/04/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
548 06/04/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
547 06/04/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
546 06/04/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
545 03/04/2018 03322:ละลาย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
544 03/04/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
543 03/04/2018 03341:นาขนวน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
542 03/04/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
541 03/04/2018 03324:โคกเจริญ ยังไม่รับข้อมูล
540 03/04/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
539 03/04/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
538 03/04/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
537 03/04/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
536 03/04/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
535 03/04/2018 03333:เขวา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
534 03/04/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
533 03/04/2018 03345:โคก ยังไม่รับข้อมูล
532 03/04/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
531 03/04/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
530 03/04/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
529 03/04/2018 03328:ศรีอุดม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
528 03/04/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
527 03/04/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
526 03/04/2018 03316:ตาแท่น ยังไม่รับข้อมูล
525 30/03/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
524 30/03/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
523 30/03/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
522 30/03/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
521 30/03/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
520 30/03/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
519 30/03/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
518 30/03/2018 03341:นาขนวน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
517 30/03/2018 03333:เขวา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
516 30/03/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
515 30/03/2018 03338:ภูมิซรอล EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
514 30/03/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
513 30/03/2018 03347:ด่านกลาง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
512 30/03/2018 03339:ชำเม็ง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
511 30/03/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
510 30/03/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
509 30/03/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
508 30/03/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
507 30/03/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
506 30/03/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
505 30/03/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
504 30/03/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
503 30/03/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
502 30/03/2018 03343:จำนัน ยังไม่รับข้อมูล
501 30/03/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
500 27/03/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
499 27/03/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
498 27/03/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
497 27/03/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
496 27/03/2018 03341:นาขนวน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
495 27/03/2018 03319:หนองเดียงน้อย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
494 27/03/2018 03325:โดนเอาว์ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
493 27/03/2018 03318:กุดเสลา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
492 27/03/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
491 27/03/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
490 27/03/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
489 27/03/2018 03317:บึงมะลู ยังไม่รับข้อมูล
488 27/03/2018 03324:โคกเจริญ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
487 27/03/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
486 27/03/2018 03338:ภูมิซรอล EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
485 27/03/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
484 27/03/2018 03333:เขวา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
483 27/03/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
482 27/03/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
481 27/03/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
480 27/03/2018 03339:ชำเม็ง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
479 27/03/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
478 27/03/2018 13867:ท่าสว่าง EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
477 27/03/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
476 27/03/2018 03337:เสาธงชัย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล