ระบาด login

 

 

 

USERNAME
PASSWORD
 

สถิติส่งข้อมูลระบาดวิทยา สสอ.กันทรลักษ์

รพ.สต.ที่ส่งระบาดแล้ว สัปดาห์นี้มีดังนี้
ลำดับ วันที่ส่ง รพ.สต. file สถานะ ADMIN รับ
1012 14/08/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1011 14/08/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1010 14/08/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1009 14/08/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1008 14/08/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1007 14/08/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1006 14/08/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1005 14/08/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1004 14/08/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1003 10/08/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1002 10/08/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1001 10/08/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
1000 10/08/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
999 10/08/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
998 10/08/2018 03317:บึงมะลู EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
997 10/08/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
996 10/08/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
995 10/08/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
994 10/08/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
993 10/08/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
992 07/08/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
991 07/08/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
990 07/08/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
989 07/08/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
988 07/08/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
987 07/08/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
986 07/08/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
985 07/08/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
984 07/08/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
983 07/08/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
982 03/08/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
981 03/08/2018 03320:สังเม็ก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
980 03/08/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
979 03/08/2018 03330:ภูเงิน ยังไม่รับข้อมูล
978 03/08/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
977 03/08/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
976 03/08/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
975 03/08/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
974 03/08/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
973 03/08/2018 03340:ขนุน F43_03340_20180701150230.zip ยังไม่รับข้อมูล
972 03/08/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
971 03/08/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
970 31/07/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
969 31/07/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
968 31/07/2018 03330:ภูเงิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
967 31/07/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
966 31/07/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
965 31/07/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
964 31/07/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
963 27/07/2018 03331:ท่าพระ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
962 27/07/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
961 27/07/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
960 27/07/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
959 27/07/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
958 27/07/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
957 27/07/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
956 24/07/2018 03343:จำนัน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
955 24/07/2018 03323:คำโปรย EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
954 24/07/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
953 24/07/2018 03342:หนองหิน ยังไม่รับข้อมูล
952 24/07/2018 03327:จานใหญ่ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
951 24/07/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
950 24/07/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
949 24/07/2018 03329:นา EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
948 24/07/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
947 24/07/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
946 24/07/2018 03332:ชำ EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
945 24/07/2018 03316:ตาแท่น EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
944 24/07/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
943 24/07/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
942 20/07/2018 03340:ขนุน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
941 20/07/2018 03345:โคก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
940 20/07/2018 03328:ศรีอุดม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
939 20/07/2018 03336:แก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
938 20/07/2018 03342:หนองหิน EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
937 20/07/2018 03321:นากันคม EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล
936 20/07/2018 03344:เดียงตะวันตก EP2MAIN.DBF ยังไม่รับข้อมูล