USERNAME
PASSWORD
 

สถิติส่งข้อมูลระบาดวิทยา สสอ.กันทรลักษ์

รพ.สต.ที่ส่งระบาดแล้ว สัปดาห์นี้มีดังนี้
ลำดับ วันที่ส่ง รพ.สต. file สถานะ ADMIN รับ
: ยังไม่รับข้อมูล