ทะเบียนรับแจ้งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รายงาน 506) สสอ.กันทรลักษ์ ปีงบประมาณ 2559